Cedule a upozornění

Je dobře, že někteří lidé vybízejí své spoluobčany ke třídění odpadu. Je to způsob, jak působit na ostatní, aby odpad třídili. Do této galerie patří náměty na toto téma.